Εισαγωγή και Γενικές Πληροφορίες

Είναι απόλυτα φυσιολογικό μετά από μια διάγνωση καρδιακού προβλήματος με επικείμενο χειρουργείο να προκαλείται έντονη ανησυχία στους ασθενείς αλλά και στις οικογένειες αυτών. Αυτό είναι και επακόλουθο της περιορισμένης πληροφόρησης για τις εξελίξεις επάνω στον τομέα της παιδοκαρδιοχειρουργικής, πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία φόβου. Ο καρδιοχειρουργός κ. Φώτιος Μητρόπουλος συγκεντρώνει όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα βοηθήσουν και τις δύο πλευρές – και αυτή των ασθενών αλλά και των οικογενειών αυτών, να ενημερωθούν για τις καρδιοπάθειες, τα συμπτώματα που πρέπει να δίνουν βάση, τις κλινικές εξετάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν, τις επεμβατικές διαδικασίες που μπορούν να ακολουθήσουν αλλά και την ψυχολογική διάσταση και τον τρόπο κατανόησης του προβλήματος. Ο κύριος στόχος του κ. Μητρόπουλου είναι να δώσει το μήνυμα ότι οι περισσότερες καρδιοπάθειες που αφορούν νεογνά, παιδιά και ενήλικες και είναι είτε επίκτητες είτε συγγενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν και να υπάρξει μελλοντικά φυσιολογική ροή σε όλους τους τομείς της ζωής.

Μενού